ENOTA PREVRAT

Usnjarska 12

3210 Slovenske Konjice

Mobitel (vhod 1): 030 313 385, (vhod 2):  030 313 386

E-pošta: vrtec.prevrat@guest.arnes.si

 

 

Poslovni čas: 5.30 – 16.30

popoldanski oddelek: 16.30 – 20.00

 

 

Vodja enote:  Ksenija Jerman  (pomočnica ravnatelja)

Strokovni delavci in delavke:

T. Kračun, Z. Koren

K. Mraz, K Rokavec

Z. Kolar, N. Mezner

K.Kokol, M. Bobik

M. Kolar, P. Vanček

S. Rebernak, M. Jevšenak, (D. Skok), N. Jakop (spremljevalka)

M. Valenčič, M. Vetrih, M. Timovšek (spremljevalka)

A. Pukl (popoldanski oddelek)

Š. Kvas, (sočasnost)