Ker je jesen bogata s svojimi darovi, so otroci skupaj s starši v vrtec pridno prinašali veliko različnih jesenskih plodov, ki pa smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti.

Otroci so se z jesenskimi plodovi igrali, ustvarjali, jih barvali, izrezljali, odtiskovali, opazovali, urili svoje finomotorične spretnosti ob nizanju plodov na vrvico, jih razvrščali( barva, oblika, velikost, vrsta) ter tehtali. S hojo po čutni poti, izdelani iz jesenskih plodov pa so otroci čutno doživljali in pridobivali gibalne izkušnje.

Vzgojiteljice so otrokom odigrale dramatizacijo Pod medvedovim dežnikom, otrokom pripravile trgatev in ličkanje koruze. Obiskala pa nas je tudi tetka jesen. Otroci so ob raznolikih dejavnostih doživeli jesen v vsej svoji popolnosti.

Veliko časa pa smo preživeli tudi na prostem, kjer smo opazovali spremembe na drevesih in grabili odvečno listje ter ga prevažali s samokolnicami.