Izvedene dejavnosti v oddelku se povezujejo in obravnavajo odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili ter odpadnim blagom. V oddelku smo z izdelovanjem lončkov obeležili Prvi pomladni dan, z izdelovanjem ropotulj smo obogatili naš glasbeni kotiček, blazinice iz blaga ter z različnimi polnil so otroke spodbudile k razvoju senzomotorike, preko delavnice na daljavo pa smo starše spodbudile k sodelovanju ter ponovni uporabi blaga, tekstila. Z izdelano zbirno mapo, ki je na voljo staršem v garderobi , imajo boljši vpogled v potek projekta, predstavitvene vsebine, cilje, v njej so opisane delavnice, predstavljene izvedene dejavnosti v oddelku ter ogromno idej za ustvarjanje doma. Veseli smo, da sodelujemo tudi z lokalnim podjetjem in gospo Emiro Keserović, ki nam pomaga pri zbiranju blaga ter dodatkov.