MOJE TELO( 1. STR. OBD.)

Otroci so preko različnih dejavnosti spoznavali sebe, svoje telo, njegove dele, spoznavajo kaj potrebujejo sami za boljše počutje. V oddelku smo izvedli dejavnosti za spodbujanje zavedanja telesa ( oblačila in oblačenje, petje z gibanjem in kazanjem določenih delov...

PROMET ( 1.STR. OBD.)

Preko raznolikih in zanimivih dejavnosti so otroci spoznavali širše okolje, poklice, opazovali dogajanje v okolici ter pridobivali izkušnje. Bogato učno okolje sva nadgradili s slikovnimi gradivi, igrami, ki so se po želji otrok lahko dodajali in odvzemali, prenašali...

GIBANJE ( 1. STR. OBD.)

V oddelku od 1-2 leta starosti je v ospredju gibalni razvoj. Gibanje poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja ( plazenje, lazenje, hoja, tek it.) do zahtevnejših dejavnosti. Pri otrocih spodbujamo veselje do gibanja, pri tem čutijo varnost, ugodje, dobro se...

PREVRAT 1: Tudi v času nujnega varstva nam je lepo.

Igra , smeh in zabava so nujne sestavine življenja v času epidemije. Vrtec je odprt le za nujne primere , a vzgojiteljice kljub temu za vse vključene otroke skozi različne dejavnosti poskrbijo za brezskrbno igro, smeh in zabavo otrok. Vsem ostalim pa želimo, da se...